Wet natuurherstel gesteund door 75% van de burgers in landen die de wet niet steunen

Web_PublicOpinion_NRL.png

EU-lidstaten Nederland, Finland, Hongarije, Italië, Polen en Zweden zijn het oneens met de publieke opinie als ze de natuurherstelwet blokkeren. Uit een recente enquête blijkt dat 3 van de 4 burgers voor de wetgeving zijn.

De natuurherstelwet, die een antwoord moet bieden op de klimaat- en biodiversiteitscrisis, zit al sinds maart in een impasse, toen de benodigde meerderheid van de lidstaten verloren ging toen Hongarije op het laatste moment een ommezwaai maakte. De enquête werd begin mei 2024 uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Savanta onder meer dan 6.000 respondenten in de zes lidstaten. Hieruit blijkt dat de meerderheid van de burgers in deze 6 landen gelooft dat de achteruitgang van de natuur en biodiversiteit negatieve langetermijneffecten zal hebben op mensen, de landbouw en de economie en dat dit dringend moet worden aangepakt door ecosystemen te herstellen.

De natuurherstelwet kreeg de meeste steun in Italië (85% van de burgers), gevolgd door Hongarije (83%) en Polen (72%). Slechts 6% van de ondervraagden was het oneens met de wet. De volledige resultaten kunnen hier geraadpleegd worden.

We vragen deze regeringen om ook naar de burgers te luisteren, niet alleen naar bedrijven die de natuur willen uitbuiten. Niemand wint als de natuur achteruit gaat, terwijl iedereen kan winnen als we de natuur laten terugkeren.

Vergelijkbare enquêtes werden gehouden in Oostenrijk en België, twee landen die zich eerder onthielden van stemming over de Natuurherstelwet. In Oostenrijk wil 77% van de bevolking dat de natuur consequent wordt beschermd en hersteld, waarbij bijna driekwart van de ondervraagden specifiek oproept tot “bindende doelen” om de natuur te herstellen. In België is 82% van de mensen sterk voor meer natuurherstel en meer dan 84% is van mening dat de Belgische regeringen meer inspanningen moeten leveren om tegen 2030 minstens 30% van de natuur op het land en in zee in slechte staat te herstellen.

De resultaten volgen op een krachtige brief van 11 milieuministers, die er bij hun collega's op aandringen om de wet aan te nemen tijdens de komende Milieuraad op 17 juni.

FB_Public Opinion_NRL